Unieke Ledenvergadering bij v.v. Boskant

Saturday 03 July 2021

Corona versoepelingen en het droge weer zorgden ervoor dat op donderdagavond 24 juni een aantal belangrijke zaken tijdens een unieke Open Lucht Algemene Ledenvergadering afgehandeld konden worden. Ten eerste moesten een aantal juridisch verplichte zaken aan de leden voorgelegd worden, ten tweede was het hoog tijd om onze jubilarissen een waardige huldiging te midden van onze leden te geven en last but not least was het tijd om onze prachtige nieuwe LED verlichting officieel te openen en het Rabobank Dichtbijfonds te danken voor hun geweldige bijdrage zonder welke dit project niet op deze manier gerealiseerd had kunnen worden.

Voorzitter Huub van der Zanden en penningmeester Hans van Driel hebben meerdere malen tijdens deze bijeenkomst benadrukt hoe belangrijk een aantal groepen mensen voor onze club zijn geweest. Los van de vrijwilligers zonder welke een club simpelweg niet kan bestaan werd ook nog eens benoemd fijn het is dat onze sponsoren en leden ons niet in de steek hebben gelaten. Niemand is tijdens de Coronaperiode afgehaakt en hierdoor hebben we een stabiele financiƫle basis kunnen behouden. Prachtig dat we een aantal van deze zeer trouwe leden hebben mogen huldigen. Igo van Roosmalen, Stefan van den Berk, Carlo Opheij en Michael van den Hove zijn 40 jaar lid. Gerard Otten is 50 jaar lid. Theo de Koning en Toon Hageman zijn 60 jaar lid. Huub heeft hen uitgebreid in het zonnetje gezet.

Omdat deze vereniging een uitgestelde ledenvergadering was, volgt de volgende al betrekkelijk snel. Deze zal zeker niet in de buitenlucht zijn, aangezien onze ledenvergadering altijd in november plaatsvindt.

LED verlichting toelichting_0204jpg

Vorige