Opbrengst Goederen- en Dienstenveiling overtreft alle verwachtingen

maandag 26 november 2018

De stoutste verwachtingen werden overtroffen toen tijdens de algemene ledenvergadering van 22 november jongstleden het eindbedrag van de Goederen -en Dienstenveiling bekend werd gemaakt. Namens de commissie Goederen -en Dienstenveiling onthulden Huub van der Zanden en Hans van Driel het eindbedrag van maar liefst €26.535 !! Voetbalvereniging Boskant is iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit overweldigende resultaat enorm veel dank verschuldigd! Concrete bestemming(en) voor dit bedrag moet(en) nog aangegeven worden, maar tijdens de vergadering werd al duidelijk dat verduurzamen van de accommodatie en besparing op energiegebruik hoog op de verlanglijst staat.

Tijdens de veiling zijn een aantal foto’s gemaakt. Gelet op bovenstaand bericht is het misschien wel leuk om via die foto’s de sfeer van die avond nog eens te proeven.
Klik daarvoor op bijgaande link:

https://www.vvboskant.nl/media/fotoalbum/2018-dienstenveiling


Vorige