Neem deel aan de cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken!

dinsdag 03 maart 2015

Op maandag 13 april a.s. is mevrouw Ria Egelmeer van Novadic Kentron in onze sportkantine aanwezig om ons en jou te informeren over manieren om verantwoord alcohol te schenken achter de bar van onze kantine.
Graag zou ik je willen uitnodigen voor deze avond, we starten om 19.30 uur.

Wij vinden het van groot belang dat jij, als onze vrijwilliger, op de hoogte bent van de huidige wettelijke regelgeving maar ook dat je weet wat wel en niet handig is bij het schenken van alcohol achter de bar.
Daarom willen we je de kans geven om deel te nemen aan de cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Dit is een kosteloze training en van groot belang voor onze vereniging.

Hieronder vindt je meer informatie over de training:

Waarom een instructie en voor wie is de IVA?
De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel dienen te beschikken. Dat betekent dat tijdens de openingstijden van de bar altijd of een leidinggevende of een IVA-gekwalificeerde aanwezig dient te zijn. Eén van deze twee is dan op dat moment verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar.

Volgens de wet moet een leidinggevende 21 jaar of ouder zijn en een barvrijwilliger 16 jaar of ouder.

IVA gekwalificeerde alleen nodig bij afwezigheid leidinggevende
Een leidinggevende is iemand die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne. Volgens de wet moet elke vereniging beschikken over twee, op de vergunning vermelde, leidinggevenden. Als er altijd een leidinggevende aanwezig is tijdens de openingstijden van de bar, is het niet noodzakelijk dat de barvrijwilligers gekwalificeerd worden. Op momenten dat er geen leidinggevende aanwezig is, moet er wel een gekwalificeerde barvrijwilliger aanwezig zijn.

Zelf bedachte instructie niet voldoende
Het is belangrijk voor barvrijwilligers die zelfstandig bardiensten moeten draaien om de IVA te volgen, ook omdat de gemeente controleert of de vereniging op een verantwoorde wijze de wetgeving naleeft. Een gemeente die goed van de wet op de hoogte is, zal niet zo gauw akkoord gaan met een vereniging die op eigen houtje een instructie heeft bedacht en uitgevoerd.

Wat houdt de Instructie Verantwoord Alcoholschenken in?
De IVA bestaat uit een programma van circa 2,5 uur. Het gaat over wettelijke aspecten, alcohol en het verantwoord schenken van alcohol (en de praktijk van het verantwoord schenken). De IVA wordt gegeven door een speciaal hiervoor opgeleide IVA-docent van Novadic-Kentron.

Natuurlijk is deelname aan deze avond geheel vrijwillig maar deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Aanmelden kan op verschillende manieren:

1. Mail naar Jori van de Wijdeven (kantine@vvboskant.nl)
2. Bel naar Jori van de Wijdeven (T: 06-53699248)
3. Inschrijven via lijst in de kantine op het prikbord

Vragen en/of opmerkingen kun je sturen aan: kantine@vvboskant.nl

Sportieve groet,

Jori van de Wijdeven en Marian Veldkamp
Namens kantinecommissie en bestuur v.v. Boskant


Vorige