Maatregelen vv Boskant omtrent corona crisis

vrijdag 03 april 2020

Beste leden, (ouders van) jeugdleden, vrijwilligers en supporters van v.v. Boskant,

De Corona crisis beheerst inmiddels het hele dagelijkse leven en heeft ook binnen de voetbalvereniging keihard toegeslagen. Diverse mensen die onze club een warm hart toe dragen zijn ziek geworden of zelfs overleden. We willen daarom eerst en vooral iedereen veel sterkte, wijsheid en geluk toewensen en ons medeleven betuigen aan iedereen die binnen de familie of in de omgeving met het virus te maken heeft. 

Daarnaast willen we jullie via dit bericht op de hoogte stellen van wat de nieuwe maatregelen vanuit de overheid en de KNVB betekenen voor v.v. Boskant en de rest van dit seizoen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste zaken:

1. Wedstrijden en competities
De KNVB heeft besloten om alle competities in het amateurvoetbal per direct te beëindigen. Dit betekent dat het seizoen 2019-2020 er voor alle teams van v.v. Boskant op zit. Er vinden dit seizoen geen officiële wedstrijden meer plaats op ons sportpark. Afhankelijk van de eventueel veranderde overheidsmaatregelen die eind april worden aangekondigd wordt er nagedacht over de mogelijkheid om vriendschappelijke wedstrijden te organiseren en alternatieve trainingen op te zetten. 

Het beëindigen van de competities betekent dat er ook geen eindstanden worden opgemaakt. Er worden geen teams tot kampioen uitgeroepen en ook promoveren of degraderen er geen teams. Voor ons 1e en 2e elftal betekent dit dat zijn volgend seizoen in precies dezelfde klasse zullen spelen als dit seizoen. Voor de andere senioren- en jeugdteams (categorie B) geldt dat de indeling net zoals normaal bepaald wordt op basis van de (voorkeurs) inschrijfformulieren.

2. Activiteiten
Alle geplande activiteiten tot 1 juni zijn afgelast. Dit is een direct gevolg van de maatregelen die de regering op 23 maart bekend gemaakt heeft en het feit dat onze velden voor de rest van dit seizoen niet meer bespeelbaar zijn. Concreet betekent het dat de volgende activiteiten niet doorgaan: 

Jeugdkamp
Indien de situatie het toelaat wordt een alternatieve activiteit voor de jeugd in juni gepland. Eigen bijdragen voor het kamp die al overgemaakt waren, zijn inmiddels teruggestort. 

Interne opleiding jeugdtrainers en -leiders
Wordt opgepakt in nieuwe seizoen.

Familie- en vriendentoernooi
Geen editie in 2019-2020.

Vlooienmarkt
Gaat mogelijk alsnog op een alternatieve datum en in alternatieve vorm door, afhankelijk van nieuw aan te kondigen wijzigingen op de overheidsmaatregelen. Hierover begin mei meer.

Ouder-kind toernooi
Gaat mogelijk alsnog op een alternatieve datum en in alternatieve vorm door, afhankelijk van nieuw aan te kondigen wijzigingen op de overheidsmaatregelen. Hierover begin mei meer.

Thuistoernooi pupillen
Geen editie in 2019-2020.

Voor de uittoernooien die onze teams bij andere verenigingen spelen geldt dat de beslissingen genomen worden door de organiserende vereniging. Voor de juniorenteams geldt dat zij op zoek mogen gaan naar een alternatieve activiteit, indien een gepland (meerdaags) toernooi geen doorgang kan vinden. Daarbij geldt uiteraard dat dit alleen van toepassing is als de situatie en RIVM richtlijnen dit toelaten.

De afsluitingsavond gaat vooralsnog gewoon door, maar hiervoor geldt dat het bestuur hier pas een definitieve beslissing neemt eind april, als er (eventuele) nieuwe maatregelen vanuit de overheid gecommuniceerd zijn.
Van die richtlijnen laten we ook afhangen of we in juni nog activiteiten voor nieuwe leden (open minidag, meidendag etc.) op touw proberen te zetten.

3. Het seizoen 2020-2021
Omdat het voetbalseizoen nu al voorbij is, zal de technische commissie de teamindelingen voor het nieuwe seizoen op een andere manier gaan insteken. Hetzelfde geldt voor het benaderen en werven van kaderleden voor onze teams. Alle actieve leden, ouders van jeugdleden en kaderleden zullen daarom binnenkort per mail het verzoek ontvangen een kort formulier in te vullen, waarop de voorkeuren voor het nieuwe seizoen kunnen worden aangegeven. Het verzoek is dit formulier zo snel mogelijk even in te vullen, zodat de technische commissie ook in deze lastige periode de noodzakelijke voorbereidingen voor het nieuwe seizoen kan treffen.

4. Vragen, tips of suggesties
Wij kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie bij jullie vragen oproept in relatie tot de vereniging en de activiteiten. Deze vragen kunnen jullie altijd stellen aan 1 van de bestuursleden of via info@vvboskant.nl

Als bestuur vinden we het erg jammer dat we activiteiten moeten afgelasten, waardoor het contact met en tussen de leden tijdelijk wat minder is. Wellicht hebben jullie tips, ideeën of suggesties voor initiatieven of (online) activiteiten die deze binding kunnen stimuleren en voor wat leuke afleiding kunnen zorgen? Maak dit dan ook zeker aan ons kenbaar (info@vvboskant.nl).

Veel sterkte, gezondheid en met sportieve groeten,
Bestuur v.v. Boskant

Vorige