LED verlichting v.v. Boskant officieel geopend

Saturday 03 July 2021

Vrij snel na de enorm succesvol verlopen Goederen- en Dienstenveiling van vv Boskant, op 27 oktober 2018, was duidelijk waar het prachtige bedrag van €26.535 aan besteed zou gaan worden: verduurzaming in de vorm van LED verlichting. Na onderzoek bleek dat het opgehaalde bedrag een enorme stimulans was, maar niet toereikend voor de gewenste LED verlichting op veld 2 en de trainingsstrook in combinatie met de verlichting in de kantine en kleedkamers. 

Dankzij de Bosa subsidie, maar vooral dankzij het Rabo Dichtbij Fonds dat een zeer grote bijdrage leverde kon de droom werkelijkheid worden. Familieomstandigheden en Corona staken een stokje voor een officieel dankwoord aan het Rabo Dichtbij Fonds, maar de op 24 juni gehouden open lucht ledenvergadering was een perfecte gelegenheid om dit alsnog te doen. 

Leon Moonen overhandigde namens het Dichtbij Fonds officieel de cheque, waarna Maarten van der Linden die als kartrekker het LED project heeft begeleid alle aanwezigen de mogelijkheden van de LED verlichting demonstreerde.

Vorige