Komende donderdag Algemene Ledenvergadering

zondag 19 november 2023

In de mail die op 19 oktober rondgestuurd is door onze secretaris kondigden we onze ledenvergadering aan met het verzoek de datum van 23 november in jullie agenda te noteren. We hopen dan ook dat jullie dat gedaan hebben en dat jullie net als altijd weer met velen aanwezig zijn. De aanvang van de vergadering is om 21.00 uur en we hopen niet (veel) langer dan een uur te vergaderen.We zullen terugkijken op een aantal belangrijke zaken waaronder uiteraard de recent gehouden Goederen -en Dienstenveiling. Onze vorig jaar afgetreden en huidige waarnemend penningmeester Hans van Driel zal het resultaat samen met alle andere financiële belangrijke zaken met jullie doornemen. Het zal niemand verbazen dat Hans één en ander met een glimlach zal vertellen. Zijn glimlach wordt (net als bij de huidige bestuursleden) ook veroorzaakt door het feit dat we na ruim 2 jaar zoeken zeer blij zijn met het feit dat we iemand hebben gevonden die het penningmeesterschap van onze vereniging op zich wil nemen: Peter Habraken wil dit gaan doen. Dit dan uiteraard in nauwe samenwerking met Berny Dekker die al een paar maanden als opvolgster van Jolanda van den Elsen actief is en alle uitvoerend financieel-administratieve taken op zich heeft genomen.Uiteraard kan Peter pas officieel in het bestuur als penningmeester gaan functioneren als jullie middels jullie stem zijn kandidaatschap verzilveren. Naast de verkiezing voor Peter Habraken zijn Rudy Neggers en Ron van Breemen aftredend en herkiesbaar. Mochten er vanuit jullie mensen zijn die ook in het bestuur willen toetreden dan kunnen jullie dit melden door een mailtje te sturen aan secretaris@vvboskant.nl.We hopen jullie aanstaande donderdag 23 november, 21.00 uur, in de kantine te zien om samen het reilen en zeilen van onze vereniging door te nemen.Tot dan!!

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. BoskantVorige