In memoriam Gerard Rovers

donderdag 20 juni 2024

Ons bereikte het droevige bericht dat op de respectabele leeftijd van 91 jaar ons oudste lid is overleden.

Gerard Rovers

Gerard Rovers bewerktpng

Gerard was de laatste persoon die sinds onze oprichting lid was. Hij is dus bijna 75 jaar lid geweest! In deze jaren was hij niet alleen actief op voetbalgebied. Hij is 7 jaar lang aanvoerder van het eerste geweest, maar heeft de club ook op andere manieren gesteund. Zo is hij van 1959 tot 1962 bestuurslid geweest en heeft heel lang in het bestuur van de veteranen gezeten. Daarnaast heeft hij lang de contributie opgehaald en was hij actief tijdens de vroegere donateurs -en toto activiteiten.

Helaas kunnen we hem niet meer huldigen tijdens ons 75-jarig jubileum, maar hij zal in gedachten bij ons zijn. Wij zijn dankbaar dat hij zo lang deel uit heeft mogen maken van de v.v. Boskant gemeenschap.

Wij wensen de familie en vrienden van Gerard heel erg veel sterkte toe.

Bestuur v.v. Boskant

Vorige