Iedereen die zich blauw-wit noemt: sta op en voorkom negatieve mijlpaal!

zaterdag 03 september 2022

Tegenover de mijlpalen van ons nieuwe kunstgrasveld, de LED-verlichting, de bloeiende pupillen- en meidenafdelingen en ons trouwe en groeiende sponsorbestand, dreigt helaas ook een negatieve mijlpaal voor v.v. Boskant: vlak voor de start van de competitie is er nog altijd geen coach gevonden voor ons tweede elftal. Betekent dit dat we voor het eerst in onze historie geen mensen uit eigen gelederen kunnen vinden die tijd en energie willen steken in onze jongste talenten, die binnen een paar jaar grotendeels ons vaandelteam moeten gaan vormen? Dat zou een zorgwekkende ontwikkeling zijn, die bovendien de continuïteit van onze selectie – en daarmee het niveau waarop we kunnen spelen – ernstig in gevaar brengt. Het is inmiddels echt 5 voor 12. We doen daarom een dringende oproep aan iedereen die zich betrokken voelt bij v.v. Boskant om onderstaande goed door te lezen en actief met ons mee te gaan denken:

We staan op dit moment met de selectie op een tweesprong: kunnen we zoals voorheen twee selectie elftallen van niveau op de been houden of zakken we – zoals inmiddels meer kleine verenigingen – af naar een situatie waarin het 2e elftal tot de lagere elftallen gaat behoren? De voorkeur van de selectie, het bestuur en de TC is duidelijk (optie 1), maar zonder de juiste randvoorwaarden onhaalbaar. Al bekend was dat we te maken hebben met de uitdaging dat er de komende 4-5 jaar geen spelers uit onze eigen jeugd zullen doorstromen naar de selectie. Sinds het bouwen in Boskant een vlucht heeft genomen, komen er jaarlijks weer veel jonge spelers en speelsters bij, maar we gaan de komende jaren wel de pijn voelen van de periode voordat er werd gebouwd (en het aantal jeugdleden afnam). Om deze periode te kunnen overbruggen, is het des te belangrijker dat de doorgestroomde jeugdspelers van de afgelopen jaren goed begeleid worden en het naar hun zin hebben. Zij zullen de komende jaren immers de plekken moeten gaan innemen van de oudere spelers, die niet oneindig door kunnen. Een goede leider / coach voor het 2e elftal is nu dus eigenlijk belangrijker dan ooit tevoren! Lukt het ons niet de komende 4-5 jaar op een goede manier in te vullen, dan is het ook niet realistisch om te verwachten dat we met onze selectie elftallen op het huidige niveau kunnen blijven acteren. Kortom: we staan op dat vlak voor een erg belangrijke periode!

Voorheen was Boskant een vereniging die bekend stond om de grote betrokkenheid van haar leden en supporters. Gehele sportparken werden eigenhandig opgetrokken en op een vrijwilligersbaantje moest je bij wijze van spreken solliciteren. Natuurlijk zijn de tijden veranderd en gelukkig gaat dit bij ons op vele vlakken nog altijd heel goed, maar toch verandert dit ook in Boskant langzaam. Als het schijnbaar niet meer lukt om een coach voor een selectie elftal te vinden, wat is dan de oplossing? Dure, externe trainers halen (als dat al lukt) druist compleet in tegen de clubcultuur en zou bovendien serieuze gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de contributies. Dat is niet direct wat we als bestuur voor ogen hebben. Aan de andere kant is het ook geen fijn vooruitzicht dat er geen goede aansluiting meer is tussen het 1e en het 2e, doordat we ons 2e elftal geen twee fatsoenlijke trainingen per week en een goede begeleiding op zondag kunnen bieden. Wellicht is het onontkoombaar, maar dan doen we (althans op sportief vlak) wel echt een stapje terug. Daarom hopen we nog altijd dat er 1 of meerdere Boskanters opstaan, die deze uitdaging willen aangaan!

De situatie is op dit moment als volgt: op de trainingsavonden is de situatie op dit moment in principe ingevuld. Stan Veldkamp (dinsdag) en Rudy Neggers (donderdag) verzorgen de trainingen en met Wil van der Linden is er een back-up indien nodig. Het probleem nu ligt dus vooral op de zondagen. Het jonge team moet zonder leider of coach weg. Dit betekent zelf alle materialen regelen, de wedstrijdformulieren invullen, de warming-up uitzetten, een vlagger regelen en tijdens de wedstrijd de wissels etc. doen. Eigenlijk niet te doen voor die jongens, maar het dreigt toch echt deze kant op te gaan! Het liefst hebben we natuurlijk een coach op zondag, die ook minimaal 1 training verzorgt, maar op dit moment is elke oplossing op zondag welkom. 
Een vaste coach, meerdere coaches, een aantal roulerende coaches: we willen op dit moment niets uitsluiten! Een paar mensen hebben al aangegeven dat ze niet structureel, maar wel af en toe de begeleiding van het team op zich zouden willen nemen. Als we nog een paar mensen kunnen vinden die bijvoorbeeld eens per 3-4 weken tijd vrij kunnen en willen maken, dan kunnen we een roulatie schema opstellen. Niet ideaal, maar altijd beter dan helemaal niets!

De belangrijkste drijfveren om een steentje bij te dragen moeten natuurlijk de liefde voor het spelletje, het werken met jonge gasten en het helpen van de vereniging zijn, maar er staat zeker ook een leuke vergoeding tegenover, die (binnen redelijke grenzen) in overleg af te stemmen is!

Wil je ons helpen, heb je tips of vragen naar aanleiding van dit verhaal? Neem dan a.u.b. even contact op met onze technische commissie via info@vvboskant.nl of op 06-21815733.

Bedankt alvast!

Bestuur v.v. BoskantVorige