Het jaar 2021 door vv Boskant op een leuke manier ingezet

woensdag 13 januari 2021

Hoe dichter de jaarwisseling richting v.v. Boskant kwam, hoe meer zorgen de actieve leden zich maakten. Een overgang en start zoals ‘voorheen’ zou het hem niet gaan worden.
Toch zijn er altijd wel weer clubleden, die dan niet bij de pakken neerzitten. Niet blijven hangen in ‘negativiteit’, maar inventief op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om er toch nog iets moois van te maken. En afgaande op de vele reacties achteraf is men daar ook zeker in geslaagd!

Oliebollen dec 2020_8874 kleinjpgDe eerste uitdaging lag op Oudejaarsdag: het oliebollenbakken. Gezien de omzet van de afgelopen jaren lag er al een flinke uitdaging bij de organisatie, maar de verwachtingen werden dit jaar ruimschoots overtroffen. Alle vrijwilligers van administrateurs en deegbereiders tot bakkers en bezorgers hebben keihard moeten werken om de vele bestellingen de deur uit te krijgen.

Het bleek de aanloop naar een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst. De receptie met vele handen schudden en uitgebreide speech en aandacht voor alle jubilarissen kon uiteraard niet doorgaan. Maar de jubilarissen worden zeker nog op een geschikt moment komend jaar waardig in het zonnetje gezet.

De nieuwjaarsloterij, ook dit jaar weer georganiseerd door de Jeugdcommissie, kon gelukkig digitaal wèl doorgaan. Dat veel mensen inmiddels ervaring hebben in het fenomeen digitale bijeenkomsten bleek wel uit de zeer grote opkomst. Dit was de aanloop naar een gezellig en memorabel middagje. De trekkingsrondes van de loterij werden afgewisseld door een leuke “Kahoot” quiz en ook hier werd massaal aan meegedaan. Spreekstalmeester Huub van der Zanden en de activiteitencommissie zorgden ervoor dat alles vloeiend aan elkaar werd gepraat waarbij veel interessant clubnieuws werd gedeeld.

Oliebollen dec 2020_5649 kleinjpgDankzij diverse sponsoren waren er weer veel prijzen te verdelen en dankzij de grote inzet van de vele lotenverkopers en de gulle gaven van de vele lotenkopers lag net als bij de oliebollenverkoop de omzet ruim hoger dan de jaren daarvoor. Het bijeengebrachte geld is dit jaar vanwege de Coronaverliezen meer welkom dan ooit. VV Boskant is hier zeer dankbaar voor.

 Ton van de Wijdeven, hoofdsponsor van vv Boskant, was de meest gelukkige in de loterij en werd de winnaar van de hoofdprijs, een tablet. Diegenen die de trekking niet live bij hebben kunnen wonen kunnen de uitslag van de loterij binnenkort op de website van v.v. Boskant terugvinden.

Met de toast waarmee voorzitter Huub van der Zanden deze gezellige digitale nieuwjaarsbijeenkomst afsloot, werd iedereen die vv Boskant een warm hart toedraagt, een sportief, goed en vooral gezond 2021 toegewenst. Natuurlijk met de hoop om zo snel als mogelijk weer ‘normaal” te mogen kunnen leven. Wat dat dan ook mag zijn; maar in ieder geval zonder Coronavirus!


Lootjes_5644 kleinjpg
Lootjes_5646 kleinjpg
Nieuwjaarsloterij Door de jeugd voor de jeugd Boskant sitejpgVoor de jeugd, door de jeugd!
Oliebollen dec 2020_8873jpg

Vorige