Dringende oproep aan alle Boskanters: secretaris gezocht!

vrijdag 04 maart 2016

Het zal de meeste leden en supporters niet zijn ontgaan dat onze vereniging alweer enige tijd op zoek is naar een vervanger voor ondergetekende als secretaris van v.v. Boskant. Het moment dat het secretariaat onbemand raakt komt nu snel dichterbij. Het bestuur kan dan ook alle hulp gebruiken bij het zoeken naar de juiste invulling. Saamhorigheid en betrokkenheid zijn van oudsher kernwaarden die bij onze club horen. Hierbij doe ik een beroep op deze kernwaarden. Aan alle Boskanters daarom het verzoek met het bestuur mee te denken!

Van 2008 tot en met 2014 heb ik de functie van secretaris vervuld. In november 2014 ben ik herkozen als bestuurslid. De insteek was dat ik de Technische Commissie zou overnemen van Huub van der Zanden, die zich op zijn beurt dan kon concentreren op zijn functie als coach van Boskant 2. Omdat we het secretariaat niet onbemand achter konden laten werd afgesproken dat we eerst zouden gaan zoeken naar een nieuwe secretaris.

Ondanks vele gesprekken is er anderhalf jaar later nog niets veranderd aan deze situatie. Zowel voor mij als voor Huub is nu echter wel het punt bereikt dat we verder moeten. Wil ik nog iets gaan doen in de Technische Commissie, dan is het noodzakelijk daarbij vanaf het begin van het seizoen betrokken te zijn. Nog een seizoen wachten is geen optie. Dat betekent dus dat ik me vanaf (uiterlijk) mei volledig zal gaan richten op de technische commissie en geen taken meer zal verrichten die onder het secretariaat vallen. Het laatste dat ik wil doen is de boel de boel laten, maar na 1,5 jaar “ad interim” kan ik wel zeggen dat ik dat ook niet gedaan heb. Duidelijk is echter wel dat het nu een urgent verhaal aan het worden is!

Tijdens de eerdere gesprekken met mogelijke kandidaten is duidelijk geworden dat de omvang van het takenpakket van de secretaris veel mensen afschrikt. Men is bang er erg veel tijd mee kwijt te zijn. Soortgelijke problemen kwamen we eerder ook al tegen toen we naar een nieuwe penningmeester op zoek gingen. Veel minder dan vroeger zijn mensen bereid veel tijd in een vrijwilligersfunctie te steken. Uiteindelijk hebben we het penningmeesterschap kunnen invullen door de taken te verdelen over meerdere personen. Er is daar nu een duidelijke scheiding tussen de penningmeester in het bestuur en de ondersteunende taken. Dit functioneert goed. Ook voor het secretariaat willen we op die manier te werk gaan.

We hebben daarom bekeken hoe we alle taken van de secretaris konden verdelen over (1) de secretaris die lid is van het dagelijks bestuur en (2) de administratieve ondersteuning. 

Uiteindelijk zijn we tot de indeling gekomen in dit overzicht.

In plaats van één functie is er nu sprake van twee (uitgeklede) functies, met een flinke lastenverlichting tot gevolg. Beide functies zijn een stuk aantrekkelijker geworden voor mensen die niet veel tijd hebben. Verder is de 2e functie interessant voor mensen die vanuit huis een steentje willen bijdragen, maar het niet zien zitten een structurele bestuursfunctie te vervullen.

Ik zou iedereen die zich betrokken voelt bij v.v. Boskant dus willen vragen even goed te kijken naar de taken die bij de 2 functies horen. Laat het ons a.u.b. weten als je denkt zelf iets te kunnen betekenen, maar zeker ook als je ideeën, tips of suggesties hebt. Jullie hulp wordt niet alleen op prijs gesteld, maar is ook gewoon keihard nodig. Het moet ons met z’n allen toch lukken de belangrijkste functies op een goede manier ingevuld te krijgen?

Alvast veel dank,

Groeten,

Rudy Neggers
Secretaris v.v. Boskant

Vorige