Digitale Nieuwjaarsloterij zondag 2 januari 2022!

woensdag 29 december 2021

Eerder werd al aangekondigd dat onze nieuwjaarsreceptie èn nieuwjaarsloterij hoogstwaarschijnlijk, net als vorig jaar, online zou moeten gaan plaatsvinden. Zoals jullie begrijpen is dit onder de huidige omstandigheden daadwerkelijk noodzaak geworden.

Hoewel onze voorkeur nog steeds uit blijft gaan naar een gewone "live" receptie was de digitale opzet van vorig jaar gelukkig toch een groot succes. Zeer veel mensen hebben het woordje van de voorzitter gezien, de trekking van de nieuwjaarsloterij gevolgd èn meegedaan aan de leuke quiz. 

Dit concept gaan we dit jaar weer hanteren. Dus zet komende zondag 2 januari vanaf 14.00 uur lekkere hapjes klaar, schenk een drankje in en volg de livestream om samen met veel andere leden te proosten op het nieuwe jaar. Als je op onderstaande link klikt dan kom je samen met alle andere "gasten" in de juiste omgeving.

Nieuwjaarsreceptie v.v.Boskant 2022

Een vast onderdeel van de "normale" nieuwjaarsreceptie is altijd de huldiging van de jubilarissen. Net als vorig jaar zal dit echter op een ander geschikt tijdstip gebeuren. We willen dit op een waardige manier doen zoals deze leden verdienen, op een moment waar we alle tijd voor hen vrij kunnen maken en hen "live" de hand kunnen schudden (of een "boks" mogen geven).

Mochten we elkaar tijdens tijdens de oliebollenverkoop op oudjaarsdag niet meer zien, dan wensen we jullie alvast een heel fijne jaarwisseling toe èn hopen jullie op 2 januari digitaal te zien!!

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Boskant


Vorige