Agenda Ledenvergadering Donderdag 22 November

dinsdag 20 november 2018

Beste leden, jeugdleden en ouders van onze jeugdleden,

Hierbij willen wij jullie graag uitnodigen voor de ledenvergadering van v.v. Boskant op donderdag 22 november 2018. We starten na de trainingen om 21.30 uur.
De vergadering zal 1 tot 1½ uur duren.

Onder het kopje “Media – Downloads” kun je de notulen van de ledenvergadering van 12 april jongstleden terugvinden. Tevens wordt  hier binnenkort de agenda voor deze ledenvergadering vermeld.

Naast de standaard agendapunten zal de commissie Goederen –en Dienstenveiling bekend gaan maken wat deze geweldige actie onze club heeft opgeleverd. Op dit moment kent alleen deze commissie het eindresultaat. Ervan uitgaande dat het exacte resultaat tot dan toe niet bekend is,  is dit een extra reden om eens te komen luisteren en mee te vergaderen met alle andere leden.

De volledige agenda van deze avond:

1. Notulen 12 april 2018   
2. Jaarverslag 17-18
3. Mededelingen TC
4. Financiën
5. Vrienden van Boskant
6. Goederen– en Dienstenveiling
7. Huldiging vrijwilligers
8. Bestuursverkiezing:
          * Aftredend en herkiesbaar Roy van der Linden

Pauze

9.Voortgang MFA
10.Sportpark/materialen
11.Voortgang kantine
12.Activiteitencommissie/kalender
13.Vacatures
14.Vrijwilligersbeleid 
15.Mededelingen
16.Rondvraag

Laat zien dat je onze club een warm hart toedraagt en kom op 22 november naar de kantine!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur v.v. BoskantVorige