Vereniging algemeen


Ledenadministratie

Emiel van den Elsen (ledenadministratie@vvboskant.nl)


Kantinebeheer

[VACATURE]


De Bal Is Rond (clubblad)

Michael van den Hove (eindredactie, lay-out, advertenties)
Wil van der Linden (redactie)
Ron van Breemen (redactie)
Roy van der Linden (redactie)
Peter van den Elsen (redactie)