Historie

Voetbalclub RKVV Boskant werd opgericht op 7 november 1949. Vóór die datum is er natuurlijk ook gevoetbald in Boskant, maar met beperkte middelen en nauwelijks georganiseerd.

In het begin werd nog van een noodveld gebruik gemaakt gelegen tussen de Hongerstraat en Boskantseweg totdat het veld achter het toenmalige café Van Asseldonk, later café Habraken, tevens clubhuis, speelklaar was. Dit veld kreeg in de volksmond de naam D’n Bult.

In 1966 verhuisde de voetbalclub naar het huidige sportpark aan de Hazelaarstraat.

Op dit sportpark is v.v. Boskant uitgegroeid tot een respectabele vereniging:

  • een prachtige accommodatie met tribune en wedstrijdverlichting;
  • financieel kerngezond;
  • sportief sportief gezien beweegt v.v. Boskant zich al sinds 1967 op een gemiddeld niveau van 3e of 4e klasse, met uitschieters naar boven (4 jaar 2e klasse) en beneden (2 jaar 5e klasse).

De accommodatie werd gerealiseerd door veel zelfwerkzaamheid. De financiën werden in de beginjaren in belangrijke mate bijeengebracht door een jaarlijkse fancy fair, later werd dat het Boskants volksfeest (meer dan 25 jaar). Toen die formule was uitgewerkt werden andere bronnen aangeboord: de bijdrage van sponsoren werd steeds belangrijker.
Vermeld moet ook worden dat onze beschermheer Toon de Koning, vanaf 1977 tot aan zijn overlijden in 2005 en daarna zijn dochter Marielde, financiële ondersteuning hebben verleend.

In de sportieve historie van elke voetbalclub zit een golfbeweging. Ook v.v. Boskant heeft te maken met hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten waren ongetwijfeld de twee kampioenschappen in de 3e klasse, in 1987 en 1991 met een tussentijdse degradatie, en promotie naar de 2e klasse.
Een absoluut dieptepunt was degradatie naar de 5e klasse in 2005.
Na een verblijf van 2 seizoenen in deze klasse werd v.v. Boskant kampioen. Ook het jaar daarna werd het kampioenschap behaald, zodat v.v. Boskant terugkeerde in de 3e klasse.

Sinds 1967 toen Boskant uit de zg. Brabantse Bond toetrad tot de ‘grote’ KNVB heeft onze vereniging verreweg de meeste seizoenen gespeeld in de 3e klasse (22 seizoenen) en 4e klasse (15 seizoenen). Dus je zou kunnen zeggen dat ons eerste team in een van beide klassen thuishoort. Een prima niveau voor een bescheiden kerkdorp en ook een prima doelstelling voor de toekomst.

Onze voetbalvereniging heeft een goed georganiseerde en enthousiaste jeugdafdeling die onze kinderen een gezonde in- en ontspanning biedt en die voor de nodige doorstroming zorgt.

Het aantal leden heeft in de loop der jaren een gestage groei doorgemaakt:
ca. 62 leden bij de oprichtingsvergadering in 1949, ca. 100 in 1964 en ca. 300 in 1999.
De laatste jaren lijkt het ledental zich te stabiliseren op ca. 360, waarvan 140 jeugdleden.

De voetbalvereniging heeft een relatief grote en trouwe supportersschare die ook bij uitwedstrijden voor ondersteuning zorgt.

In 2007 werd sportpark De Scheken uitgebreid met tennis- en Jeu de Boules-banen en verhuisde de korfbalvereniging (inmiddels opgehouden te bestaan) van de Populierenlaan naar de Esdoornstraat.
Door deze samenvoeging is er een overzichtelijk, multifunctioneel sportpark ontstaan met een prachtige uitstraling.

In juni 2009 werd het 60-jarig jubileum van onze vereniging gevierd. Bij deze gelegenheid bleek eens te meer dat de sfeer in de vereniging uitstekend is en dat v.v. Boskant in deze 60 jaar een goed imago heeft opgebouwd.

Bij bovenstaande historische gegevens willen we de mensen die van ons zijn heengegaan, soms al op jonge leeftijd, niet vergeten. We zijn dankbaar hen gekend te hebben.

In deze korte beschrijving is er onvoldoende ruimte om zovelen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd, recht te doen. In de hieronder vermelde bronnen kunt u de namen van deze personen wel terugvinden.

  • Jubileumuitgave: RKVV Boskant in het zilver (1949-1974)
  • Jubileumuitgave: VV Boskant 40 jaar
  • Jubileumuitgave: VV Boskant 1949 50 1999
  • Jubileumuitgave: VV Boskant 60 jaar

Sportieve hoogte- en dieptepunten 
1953: Kampioenschap van het 2e team; het 1e team gaat in de 2e klasse van de Brabantse bond spelen
1965: Kampioenschap in 2e klasse van de Brabantse bond; geen promotie
1966: Kampioenschap in 2e klasse en promotie naar 1e klasse van de Brabantse bond
1967: Kampioenschap in 1e klasse van de Brabantse bond en promotie naar 4e klasse van de KNVB
1978: Kampioenschap in 4e klasse en promotie naar 3e klasse
1987: Kampioenschap in 3e klasse en promotie naar 2e klasse
1989: Degradatie uit 2e klasse
1991: Kampioenschap in 3e klasse en promotie naar 2e klasse
1993: Degradatie uit 2e klasse
2002: Degradatie uit 3e klasse
2005: Degradatie uit 4e klasse
2007: Kampioenschap in 5e klasse en promotie naar 4e klasse
2008: Kampioenschap in 4e klasse en promotie naar 3e klasse
2011: Degradatie uit 3e klasse

Andere mijlpalen
1965Oprichting afdeling veteranen
Augustus 1966Opening sportpark aan de Hazelaarstraat
September 1967Opening sportpark aan de Hazelaarstraat
Augustus 1966Opening houten kantine
Mei 1972Oprichting afdeling damesvoetbal
November 197425 Jarig jubileum
Maart 1979Clubblad
Maart 1983Kantine brandt af
Februari 1984Opening stenen kantine "De Scheken"
April 1988Tribune
November 198940 Jarig jubileum
Oktober 1990Nieuwe kleedlokalen + overdekte staantribune
Oktober 1994Wedstrijdverlichting op hoofdveld
Oktober 2006Website
November 200960 Jarig jubileum