Commissies


Technische commissie

Rudy Neggers (voorzitter)
Wil van der Linden (aanspreekpunt Boskant 1, 2 en 3)
Huub van der Zanden (aanspreekpunt Boskant 4, 5, 6 en VR1)
Willy van der Heijden (wedstrijdsecretaris senioren)
Rob van der Heijden (technische commissie jeugd)
Mark van der Heijden (technische commissie jeugd)
Kim van de Wijdeven (wedstrijdsecretaris jeugd)


Jeugdcommissie

Inge Schenning (secretaris)
Jolanda Eijkemans (lid jeugdcommissie)
Edwin Eijkemans (lid jeugdcommissie)
Andre Olislagers (lid jeugdcommissie)
Maaike van de Wijdeven (lid jeugdcommissie)

Kantine- & activiteitencommissie

Jori van de Wijdeven (voorzitter)
Marian Veldkamp (lid kantinecommissie)
Ilona van Galen (lid activiteitencommissie)
Stefan Rovers (lid activiteitencommissie)
Jan van Boxtel
(lid activiteitencommissie)
Frank van der Heijden (lid activiteitencommissie)
GĂ©rard Eeuwes (lid activiteitencommissie)
Ad van Heesch (lid activiteitencommissie)


Commissie Media & PR

Roy van der Linden (voorzitter)
Michael van den Hove (website, eindredactie & lay-out De Bal Is Rond en gedrukte media)
Wil van der Linden (verslaggeving De MooiRooiKrant & website en redactie De Bal Is Rond)
Ron van Breemen (redactie De Bal Is Rond)
Giel van den Dungen (Gedrukte media)
Mark van der Heijden (Twitter en Facebook)
Peter van den Elsen (redactie De Bal Is Rond)
Ben Heijmans (website)


Materialen- en onderhoudscommissie

Willy van der Heijden (voorzitter)
Frank Konings (materialen senioren)
Anita van de Oever (materialen jeugd)
Joanita van den Berk (materialen jeugd)
Jan van Hastenberg (contactpersoon onderhoud sportpark)


Sponsorcommissie

Ronald ter Haak (voorzitter)
Boudewijn de Poorter (lid sponsorcommissie)
Rien van der Zanden (lid sponsorcommissie)
Joep Dekkers (lid sponsorcommissie)
Wilco Verhagen (lid sponsorcommissie)