Er is nog geen programma voor de biljartcompetitie bekend.